ثبت مشخصات شخص حقيقي
مشخصات شخص حقيقي
نام: نام خانوادگي: نام پدر:
شماره ملي: تاريخ نولد: شماره شناسنامه: شماره همراه:
استان محل سکونت: شهرستان محل سکونت: شهر محل سکونت: کد پستي:
آدرس کامل محل سکونت: پيش شماره و تلفن منزل
تصوير (اسکن) کارت ملي  . حجم تصوير نبايد بيشتر از 50 کيلو بايت باشد.  
توجه: به دليل عدم امکان ويرايش تصوير کارت ملي بعد از  ثبت نام، در ارسال تصوير صحيح دقت فرماييد.
 
       
کد مقابل را در قسمت زير وارد نماييد
كد امنيتي
تغيير كد